Convocatòria de treball al Casal de Joves del Guinardó

Convocatòria de treball al Casal de Joves del Guinardó

Avui s’obra la convocatòria de treball per a la plaça de tècnic/a per al Casala de Joves del Guinardó. Aquest té la intenció de obrir les portes el 2 de maig, amb activitat regular.

Podeu fer arribar les vostres candidatures (CV i carta de presentació) al correu [email protected] fins el dia 7 d’abril!

CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A PEL CASAL DE JOVES

S’obre un nou equipament al barri del Guinardó: el Casal de Joves del Guinardó. Actualment s’està acabant de donar forma a l’obertura de l’equipament i a la definició d’aquest. S’obra la plaça per donar suport en la dinamització i gestió de l’equipament alhora que participar d’aquesta fase inicial de llançament. Des de l’assemblea del Casal es busca un equip tècnic per treballar conjuntament i donar suport en l’execució de les decisions preses.

Tasques a desenvolupar:

– Atendre al públic i oferir el servei d’informació a les persones participants del Casal.

– Donar suport a l’elaboració de la programació de l’equipament.

– Donar suport a l’elaboració d’informes i memòries del projecte i fer-ne les corresponents valoracions.

– Participar dels espais de coordinació entre equipaments i serveis del barri i districte.

– Implicar-se en la globalitat del projecte participant en l’equip de treball i en els canals i mecanismes de participació.

– Vetllar pel compliment dels objectius del projecte.

– Afavorir la creació de nous projectes impulsats per joves.

– Donar suport logístic als actes que s’organitzin al Casal de Joves del Guinardó.

– Coresponsabilitzar-se de la comunicació del Casal de Joves del Guinardó a través dels seus canals de difusió (butlletí, web, XXSS…).

– Potenciar la implicació de persones i col·lectius en la gestió del Casal.

– Fomentar el treball en xarxa entre les persones i col·lectius del Casal i el barri.

Requisits:

– Tenir entre 20 i 30 anys.

– Tenir experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona.

– Tenir un mínim d’estudis de grau mig.

– Formació i/o experiència en el treball amb joves.

– Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Guinardó.

– Capacitat de comunicació i relació amb el públic.

– Domini d’ofimàtica, Internet, xarxes socials i programari lliure.

Es valorarà:

– Coneixement dels equipaments i serveis del Districte i la ciutat.

– Iniciativa, capacitat resolutiva i saber treballar en equip.

– Experiència en perfils similars, ja sigui en l’àmbit laboral o voluntari.

– Coneixements de l’àmbit educatiu i social.

S’ofereix:

Jornada de 30 hores setmanals.

Horari fix: De dilluns a divendres de 16:30 a 20:30h. Dimecres de 10 a 14h. I la resta en horari flexible, a concretar amb l’equip de gestió i adaptable a les necessitats del projecte.

Incorporació: 2 de maig.

Sou segons el conveni de Lleure i Activitats socioculturals.

 

Per a més informació podeu contactar a través del correu del Casal ([email protected])

« »

Scroll to top