En què treballem?

El CJD7 té quatre línies d’acció prioritaries:

  1. 1. suport i recolzament a les entitats de base
  2. 2. coordinar les diferents entitats i aglutinar les demandes i necessitats
  3. 3. gestionar el Punt7 (Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó)
  4. 4. representar i defensar els interessos de les persones joves davant les administracions.

 

Promocionem la feina de les entitats juvenils, difonent la seva tasca i coordinem projectes conjunts entre les pròpies associacions. A més, som un punt de recolzament que les ajuda a trobar assessorament quan ho necessiten i que els hi fa arribar tota mena d’informacions útils per al seu desenvolupament.

 

Fruit d’aquest treball, ens plantegem fer d’altaveu de les necessitats de la gent jove del districte, i establim mecanismes per tal que el jovent participi cada cop més en aquelles decisions que l’impliquen directament. Volem que la política actual no obviï als i les joves del nostre districte, que treballi de manera transversal per recollir els seus interessos i resolgui els desajustaments que ens afecten actualment.

 

Funcionament del CJD7
Treballem a partir d’un secretariat escollit anualment per l’assemblea general; el secretariat està format per cinc membres, essent l’òrgan del Consell de la Joventut de Districte d’Horta-Guinardó responsable de la gestió del propi CJD7 i del compliment dels acords que es prenen a l’Assemblea. A més a més, contem amb la feina d’un tècnic/a, contractat a mitja jornada quatre dies de la setmana.

 

El secretariat es reuneix periòdicament cada 15 dies, i sempre que es cregui necessari, per posar en comú i fer el seguiment de les tasques i funcions a realitzar per cada un dels seus membres. És mitjançant aquestes reunions setmanals on es va fent el seguiment de les línies d’actuació del CJD7 i també del Punt 7.

 

CJD7:
Línies de treball 2013:  PDF_icondescarrega el document en pdf

 

Punt7:
Línies de treball 2013: PDF_icondescarrega el document en pdf

Els comentaris estan tancats.

Scroll to top