Les associacions juvenils construïm futur, no ens doneu pel sac!

Carnestoltes és una època de festa, gresca i diversió, però les entitats del Consell de Joventut d’Horta-Guinardó també volem aprofitar aquest moment per posar de manifest que, en el nostre dia a dia, ens trobem un seguit d’entrebancs que no fan més que dificultar la nostra feina, i que a la vegada deixen al descobert el poc reconeixement social que aquesta té. La falta d’uns locals dignes, les dificultats per a poder utilitzar l’espai públic, els problemes de finançament i els obstacles que a vegades ens trobem per a poder utilitzar certs equipaments municipals són els principals exemples.

La tasca de les entitats juvenils és imprescindible en un moment en que, a part d’una greu crisi econòmica, també estem vivint una crisi de valors. L’individualisme, la falta d’empatia, el materialisme o la desafecció política són els valors que caracteritzen la nostra societat, i contra els quals intentem lluitar les entitats juvenils, amb la voluntat de construir un futur millor. És per aquest motiu que reivindiquem que se’ns reconegui socialment la nostra tasca, i que no se’ns criminalitzi pel simple fet de ser joves.

A la vegada, sovint veiem dificultat el nostre dia a dia per la manca d’un espai que s’adeqüi a les nostres necessitats, o més aviat, per la falta de flexibilitat dels espais on estem ubicats. També volem fer públic el nostre descontent amb el nou sistema de subvencions, sobretot amb el nou sistema de justificació de les subvencions, el qual no té en compte la naturalesa d’una associació i només n’obstaculitza el seu funcionament.

Finalment, volem acabar aquest manifest reivindicant una major facilitat en l’accés a l’espai públic i a l’ús dels equipaments municipals. Els actes que les entitats organitzem són una part més de la nostra feina, i sovint impliquen un esforç, tant a nivell de feina, com a nivell econòmic, molt més alt que la nostra activitat ordinària. Al mateix temps, aquests actes acostumen a requerir una ajuda exterior, ja sigui a nivell de permisos o d’infraestructures, i és aquí quan de nou ens trobem amb un seguit de dificultats que a vegades poden arribar fins i tot a impossibilitar la realització dels actes.

Per tots aquests motius demanem a les institucions públiques i a la societat civil un major reconeixement social de la feina de les associacions juvenils i que no se’ns posin més pals a les rodes.

« »

Scroll to top