Inscripcions a la Gimcana

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA GIMCANA DEL CONSELL DE JOVENTUT D’HORTA-GUINARDÓ 2013

1. Equips

Cada equip estarà format per 4 persones (ni més, ni menys).

2. Funcionament

La Gimcana se celebrarà el dissabte 18 de Maig del 2013.

Hi haurà 5 controls distribuïts per Horta-Guinardó. Els participants els hauran de passar obligatòriament, però no tothom en el mateix ordre.

Caldrà arribar al primer control de la Gimcana amb puntualitat d’acord amb l’horari que us donarem. Això vol dir que l’equip que arribi més tard de l’hora assenyalada no hi podrà participar.

Els controls romandran oberts des de les 16 h fins a les 21 h.

Quan arribeu al primer control us lliurarem un mapa per tal que us pugueu moure bé pel districte.

A la sortida de cada control es facilitarà als participants les instruccions per arribar al control següent, així com la llista d’objectes que caldrà lliurar-hi.

La Gimcana s’acabarà quan hagueu passat tot cinc controls, o bé a les 21 h que és l’hora de tancament dels controls.

3. Sortida

Per conèixer la ubicació del primer control heu de consultar el correu electrònic que heu deixat al fer la inscripció,  entre les 16 i les 16.30h del 18 de maig.

4. Inscripció

La inscripció a la Gimcana s’obrirà el dia 22 d’abril i es tancarà el 15 de maig i es farà a través del formulari que teniu més amunt.

Un cop enviat el formulari d’inscripció rebreu un correu electrònic amb el vostre número d’equip i els dorsals. Els dorsals s’hauran de descarregar del correu electrònic i personalitzar amb el número d’equip i amb motius d’Horta-Guinardó.

5. Puntuació

Els punts que guanyeu constaran anotats al costat de cada objecte en el full que rebreu al acabar una prova i dirigir-vos a l’altra, o en el correu que rebreu a l’inici de la gimcana.

Si en el moment del recompte final de punts hi hagués un empat, per desfer-lo, s’aplicarien els criteris següents:

1) L’equip que hagi presentat més objectes.

2) L’equip que hagi obtingut més puntuació a les proves.

3) L’equip que s’hagi inscrit abans.

6. Premis

3 premis de classificació per puntuació:

1r Un cap de setmana per tot l’equip a un Alberg de Joventut de Catalunya.

2n Entrada per a Parapark Barcelona (http://parapark.es/) no sabeu què és? Entreu a la pàgina web i descubriu-ho!

3r Un vermut per a tot l’equip als bars Delicias, Mas Guinardó o Setze, consistent en 4 tapes i beguda.

7. Objectes i qüestionaris

Els objectes que es portin als controls hauran de ser exactament allò que s’hagi demanat per tal de puntuar el màxim possible.

En cas de dur els objectes construïts, fotografiats, dibuixats o fets manualment la puntuació minvarà fins al 25%.

Per rebre les instruccions del control següent caldrà portar com a mínim un objecte.

8. Infraccions

Està completament prohibit que els equips participants s’ajudin i també que intercanviïn objectes.

Està completament prohibit que, tant l’equip participant com l’equip de suport, facin servir cotxes i motocicletes en el decurs de la Gimcana.

Qualsevol d’aquestes infraccions comportarà una deducció de 50 punts a l’equip que la cometi.

9. Els dorsals

Cada equip rebrà un dorsal sense número via correu electrònic.

Cal que cada equip pinti i decori molt artísticament el seu número (el que hi ha al full d’inscripció), als quatre dorsals, en consonància amb la temàtica d’Horta-Guinardó. Cal que el número sigui visible i llegible.

Aquest treball es puntuarà fins a 5 punts, en el primer control de la Gimcana que passeu.

 

10. Consells importants

Us aconsellem que, per poder fer millor tota la gimcana, porteu al sarró els objectes següents:

un paraigua, globus d’aigua de colors diversos, bolígrafs, retoladors, pintures i llapisos de colors, cartrons petits, cinta adhesiva, clips, cordills (de diferents gruixos i llargades), fulls de paper de diferents colors, cola per enganxar, tisores i un metre.

Us volem recordar la importància de repartir bé el temps des de la sortida fins a les 21.00 h per poder assolir tots els controls. Si ho feu bé no haureu de córrer per acabar la Gimcana.

Si no trobeu algun objecte no us hi capfiqueu, continueu fent la Gimcana… hi ha moltes coses per gaudir-ne i riure.

11. Acceptació de les normes

Les persones participants accepten en el moment de la signatura de la inscripció totes les normes de funcionament de la Gimcana, així com qualsevol modificació que en pugui fer l’organització de la prova.

« »

Scroll to top