Carril bici a Maragall!

El Consell de Joventut d’Horta-Guinardó s’adhereix al següent manifest…

Manifest pel carril bici del Passeig de Maragall

Segons l’Ajuntament de Barcelona cada dia es fan aproximadament uns 120.000 desplaçaments interurbans amb bicicleta, xifra que els darrers anys ha augmentat progressivament. Paral·lelament s’ha anat estenent força la xarxa de carrils bici, que ha crescut un 30% entre el 2008 i el 2011, així com els aparcaments, que han augmentat un 32% durant el mateix període.


Malgrat aquesta tendència, a Horta-Guinardó seguim força endarrerits, sobretot pel que fa a la xarxa de carrils bici, fins i tot tenint present la particular orografia del districte, que en pot dificultar el pedaleig comparat amb altres zones de Barcelona.

Així doncs, només tenim un petit tram de carril aïllat al barri de la Vall d’Hebron i un altre ala Ronda del Guinardó, des del Parc de les Aigües passant pels “Quinze” i fins a Nou Barris. I a sobre aquestes dues vies tenen un ús quasi testimonial.


Per l’altra banda, però, tenim un eix primordial pel que fa a la mobilitat que vertebra en certa mesura el districte, a més d’unir Horta i els seus barris perifèrics amb el sud del districte i el centre de la ciutat: el Passeig de Maragall. Com a tal, el volum de ciclistes que el transiten és força considerable, ja sigui per la calçada o per la vorera. Consegüentment,  els i les ciclistes són potencialment vulnerables al circular amb vehicles per una “via ràpida” com el Pg. Maragall, o bé poden ocasionar molèsties als i les vianants si es massifica la circulació per les voreres laterals.


Entenem que l’ús de la bicicleta per a desplaçaments urbans suposa beneficis en molts sentits: no genera fums ni contaminació acústica i economitza l’espai limitat de la ciutat, alhora que és econòmic i saludable. Per tant, entenem la seva promoció com una necessitat i una oportunitat per fer millorar la ciutat, i no com un caprici superflu.


En aquest sentit, compartim totalment l’objectiu del Pacte de la Mobilitat de 1998 de “fomentar l’ús de la bicicleta”, així com la històrica reivindicació del carril bici de Maragall que també posà de manifest el Consell de Joventut d’Horta-Guinardó ja l’any 2002. A més, recordem que en un dels punts del programa electoral de CiU referent a Horta-Guinardó hi ha el compromís textual de construir el carril bici al Pg. Maragall(1).

  

Per tot això, les persones i entitats adherides exigim la creació del carril bici al Passeig de Maragall.


Per Maragall, també amb bici!

« »

Scroll to top