Boca Ràdio – Associació Juvenil d’Amics de la Ràdio d’Horta-Guinardó

Boca ràdio és una emissora radiofònica i associativa gestionada per l’Associació juvenil d’amics de la ràdio a Horta-Guinardó (AJARHG).

Sóm una entitat juvenil que gestiona el projecte radiofònic BOCA ràdio; els nostres tres eixos d’actuació sön: Associacionisme, Joventut i Micro-informació.

Busquem fomentar la vida associativa, una major implicació dels joves en la societat que els envolta i en la presa de decisions; i donar lloc i veu, per tant fer difusió, de col.lectius o gent que facin coses alternatives, diferents o senzillament que facin coses, que en la majoria dels casos, són ignorades sistemàticament pels mitjans de comunicació tradicionals.

Tot això ho fem gràcies a una implicació dels socis que s’associen a l’AJARHG

www.bocaradio.org

bocaradio@bocaradio.org

93.358.39.68 – 93.429.93.69

bocaradio

C/Agudells 37-45, 08032, Barcelona

« »

Scroll to top