Agrupament Escolta i Guia Salvador Espriu

Som una entitat d’educació en el lleure formada per infants de 6 anys fins a adolescents de 18, i els caps de 18 a 25 anys. Promovem uns valors basats en el respecte, la generositat, el companyerisme, la solidaritat i la sinceritat, compartint les nostres experiències els dissabtes de 17 a 20h, les excursions i els campaments.

causalvadorespriu@gmail.com

salvador espriu

C/Petrarca 52, 08031, Barcelona causalvadorespriu@gmail.com

« »

Scroll to top